info@maudverheij.nl   T +31 (0)6 15 02 18 69
organisatie-antropoloog
Vreemd vanzelfsprekend
Van buiten naar binnen kijken in een organisatie, en omge­keerd. Dat doen orga­nisatie-antro­po­logen bij uitstek. Wat het ene moment ‘vreemd’ lijkt, is zo het volgende moment volkomen vanzelf­sprekend en andersom. Deze wisseling van perspectief brengt beweging waar dat nodig is. Ik neem u graag mee in die manier van kijken.

Daarbij gebruik ik ook methoden vanuit Deep Democracy. Het is mijn gewoonte om naast iedereen, ook de ‘buitenbeentjes’, te gaan staan. Te luisteren naar wat er leeft en ruimte te maken voor wat gezegd moet worden. De stemmen uit te nodigen van mensen voor wie uw organisatie er wil zijn. Ongehoorde wijsheid naar boven te halen.

Onbelemmerd, zonder oordeel benoem ik alles wat mij als buiten­staander opvalt. Tegelijkertijd verplaats ik me in de positie van binnen­staanders. Gevraagd en ongevraagd geef ik advies over wat een groep kan doen of laten om te floreren.

> lees meer
Die typisch organisatie-antropo­logische zienswijze pas ik toe bij:
Onderzoek naar uw dienst­verlening liefst samen met gebruikers of ervarings­deskundigen.
Faciliteren van calami­teiten­onderzoek, verander­processen en dialogen met zo veel mogelijk perspec­tieven.

< terug
Trainingen op maat, bijvoorbeeld aan interne auditors.
Workshops voor groepen die willen reflecteren op een eigen vraagstuk.

Organisaties waarvoor ik werk, geef ik handige hulpmiddelen om meteen zelf aan de slag te kunnen met de gezamenlijke wijsheid.
U merkt dat de besluitvorming in uw organisatie verbetert. Samenwerking in groepen bloeit op, de mensen om wie ieders werk draait komen (meer) tot hun recht.
Met name organisaties in de langdurige zorg en in de maatschappelijke dienst­verlening hebben al vele jaren mijn aandacht.


> bijvoorbeeld deze organisaties
- Academie voor organisatiecultuur/ Gilde van Polderantropologen
- Atlant
- Aveleijn
- Careyn
- Cordaan
- Fokuswonen
- Gemeente Haarlem
- GGZCentraal
- HVO-Querido
- Ieder(in)
- Ipse de Bruggen
- KansPlus
- Limor
- LFB
- LSR
- De Merwelanden
- Middin
- Moveoo
- Oosterpoort
- Patiƫntenfederatie
- Philadelphia
- Pluryn
- Portaal
- Reinaerde
- Respect Zorggroep
- ’s Heeren Loo
- Sherpa
- Slachtofferhulp­Nederland
- Solgu
- Stichting Prokkel
- Talis
- Treant
- Visio
- Vivare
- Volkshuisvesting
- Triaspect
- VWS Programma Samen Sterk voor Volwaardig Leven
- VWS Programma Waardigheid en Trots
- De Wilg
- Wilgaerden­Leeker­weide­groep

< terug